ขาย PLC, touch Screen, proface, mitsubishi, a series
STOCK ของใหม่

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

ขาย TouchScreen Mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

ขาย TouchScreen Mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

ขาย TouchScreen Mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

STOCK ของใหม่ และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC mitsubishi Q Series และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC Omron และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC Omron และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC Omron และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC Omron และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC Omron และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC Omron และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC Omron และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC Omron และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC Omron และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC Omron และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC Omron และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

PLC Omron และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Misubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Misubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Misubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Misubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Misubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Misubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Misubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Misubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Misubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Misubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Misubishi และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Proface และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Proface และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Proface และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Proface และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Proface และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TouchScreen Proface และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

inverter และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

inverter และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

inverter และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

servo และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

TOUCH SCREEN KEYENCE

TOUCH SCREEN KEYENCE

TOUCH SCREEN MITSUBISHI

TOUCH SCREEN MITSUBISHI

TOUCH SCREEN OMRON

TOUCH SCREEN OMRON

TOUCH SCREEN PROFACE

TOUCH SCREEN PROFACE

CATALOGUE NO. DESCRIPTION
F920GOT-BBD5-K-E SET F920 starter pack contining F920GOT, GT Works software and programming cable
F930GOT-BBD-K-E SET F930 starter pack contining F930GOT, GT Works software and programming cable
F920GOT-BBD5-KE Graphic Operator Terminal, 128 x 64 pixels, white/red STN display, 2.6" screen size
F930GOT-BBD-K-E Graphic Operator Terminal, 240 x 80 pixels, mono LCD display, touch screen, 4.4" screen size
SW5D5C-GTWORKS-E GT Works, Windows based programming software for GOT series of HMIs.
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
GT1020-LBD Graphical Touch terminal; 3.7" STN-Display; 160x64 pixels; monochrome, (red, green, amber backlight) 24V DC, RS422 PLC-interface
GT1020-LBD2 Graphical Touch terminal; 3.7" STN-Display; 160x64 pixels; monochrome, (red, green, amber backlight) 24V DC, RS232 PLC-interface
GT1020-LBL Graphical Touch terminal; 3.7" STN-Display; 160x64 pixels; monochrome, (red, green, amber backlight) 5V DC via FX-CPU-Port, RS422 to FX
GT1020-LBDW Graphical Touch terminal; 3.7" STN-Display; 160x64 pixels; monochrome, (red, white, pink backlight) 24V DC, RS422 PLC-interface
GT1020-LBDW2 Graphical Touch terminal; 3.7" STN-Display; 160x64 pixels; monochrome, (red, white, pink backlight) 24V DC, RS232 PLC-interface
GT1020-LBLW Graphical Touch terminal; 3.7" STN-Display; 160x64 pixels; monochrome, (red, white, pink backlight) 5V DC via FX-CPU-Port, RS422 to FX
GT1030-LBD Graphical Touch terminal; 4.5" STN-Display; 160x64 pixels; monochrome, (red, green, amber backlight) 24V DC, RS422 PLC-interface
GT1030-LBD2 Graphical Touch terminal; 4.5" STN-Display; 160x64 pixels; monochrome, (red, green, amber backlight) 24V DC, RS232 PLC-interface
GT1030-LBDW Graphical Touch terminal; 4.5" STN-Display; 160x64 pixels; monochrome, (red, white, pink backlight) 24V DC, RS422 PLC-interface
GT1030-LBDW2 Graphical Touch terminal; 4.5" STN-Display; 160x64 pixels; monochrome, (red, white, pink backlight) 24V DC, RS232 PLC-interface
GT1050-QBBD Graphical Touch terminal; 5.7" STN-Display; 320x240 pixels; monochrome, (white/blue 16 scales) 24V DC, RS232/422 & USB interfaces
GT1055-QSBD Graphical Touch terminal; 5.7" STN-Display; 320x240 pixels; 256 colours, 24V DC, RS232/422 & USB interfaces
GT1150-QLBD Graphic Touch terminal; 5.7" STN-Display; 320x240 Pixel; 16 grayscales, 24VDC Supply
GT1155-QSBD Graphic Touch terminal; 5.7" STN-Display; 320x240 Pixel; 256 colours, 24VDC Supply
GT1150HS-QLBD Handy-Type Graphic Touch terminal; 5.7" STN-Display; 320x240 Pixel; 16 grayscales, hand held version with latchable stop switch, 24VDC Supply
GT1155HS-QSBD Handy Type Graphic Touch terminal; 5.7" STN-Display; 320x240 Pixel; 256 colours, hand held version with latchable stop switch, 24VDC Supply
GT1550-QLBD Graphical Touch terminal; 5,7" STN-Display; 320x240 pixels; 9MB Memory; 16 grayscales, 24V DC Supply
GT1555-QSBD Graphical Touch terminal; 5,7" STN-Display; 320x240 pixels; 9MB Memory; 4096 colours, 24V DC Supply
GT1555-QTBD Graphical Touch terminal; 5,7" TFT-Display; 320x240 pixels; 9MB Memory; 65536 colours, 24V DC Supply
GT1555-VTBD Graphical Touch terminal; 5,7" TFT-Display; 640x480 Pixel; 9MB Memory; 65536 colours, 24VDC Supply
GT1562-VNBD Graphic operator terminal; 8.4" touch screen; 640x480 Pixel, 5MB Memory, 16 colour TFT-Display, 24VDC Supply
GT1565-VTBD Graphic operator terminal; 8.4" touch screen, 640x480 Pixel, 9MB Memory, 256/65K colour TFT-Display, 24VDC Supply
GT1572-VNBD Graphic operator terminal; 10.4" touch screen, 640x480 Pixel, 5MB Memory, 16 colour TFT-Display, 24VDC Supply
GT1575-VNBD Graphic operator terminal; 10.4" touch screen, 640x480 Pixel, 5MB Memory, 256 colour TFT-Display, 24VDC Supply
GT1575-VTBD Graphic operator terminal; 10.4" touch screen, 640x480 Pixel, 9MB Memory, 256/65K colour TFT-Display, 24VDC Supply
GT1575-STBD Graphic operator terminal; 10.4" touch screen, 800x600 Pixel, 9MB Memory, 256/65K colour TFT-Display, 24VDC Supply
GT1575V-STBD Graphical Touch terminal with Video/RGB-inputs; 10,4" TFT-Display; 640x480 pixels; 9MB Memory; 65536 colours, 24V DC Supply
GT1585-STBD Graphic operator terminal; 12.1" touch screen, 800x600 Pixel, 9MB Memory, 256/65K colour TFT-Display, 24VDC Supply
GT1585V-STBD Graphical Touch terminal with Video/RGB-inputs; 12" TFT-Display; 800x600 pixels; 9MB Memory; 65536 colours, 24V DC Supply
GT1595-XTBD Graphical Touch terminal; 15" TFT-Display; 1024x768 pixels; 9MB Memory; 65536 colours, 24V DC Supply
NOTE: Refer to the FX Family section for suitable 24V DC Power Supplies from 2.5 to 40A
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
GT1562-VNBA Graphic operator terminal; 8.4" touch screen; 640x480 Pixel, 5MB Memory, 16 colour TFT-Display, 100-240VAC Supply
GT1565-VTBA Graphic operator terminal; 8.4" touch screen, 640x480 Pixel, 9MB Memory, 256 / 65K colour TFT-Display, 100-240VAC Supply
GT1572-VNBA Graphic operator terminal; 10.4" touch screen, 640x480 Pixel, 5MB Memory, 16 colour TFT-Display, 100-240VAC Supply
GT1575-VNBA Graphic operator terminal; 10.4" touch screen, 640x480 Pixel, 5MB Memory, 256 colour TFT-Display, 100-240VAC Supply
GT1575-VTBA Graphic operator terminal; 10.4" touch screen, 640x480 Pixel, 9MB Memory, 256/65K colour TFT-Display, 100-240VAC Supply
GT1575-STBA Graphic operator terminal; 10.4" touch screen, 800x600 Pixel, 9MB Memory, 256/65K colour TFT-Display, 100-240VAC Supply
GT1585-STBA Graphic operator terminal; 12.1" touch screen, 800x600 Pixel, 9MB Memory, 256/65K colour TFT-Display, 100-240VAC Supply
GT1595-XTBA Graphic operator terminal; 15" touch screen, 1024x768 Pixel, 9MB Memory, 256/65K colour TFT-Display, 100-240VAC Supply
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
GT10-C10R4-8P GT1020/1030 to FXCPU communication cable RS422, length 1m, Mini-DIN 8-pin plug
GT10-C30R4-8P GT1020/1030 to FXCPU communication cable RS422, length 3m, Mini-DIN 8-pin plug
GT10-C100R4-8P GT1020/1030 to FXCPU communication cable RS422, length 10m, Mini-DIN 8-pin plug
GT10-C30R4-25P GT1020/1030 to QnA/ACPU communication cable RS422, length 3m, 25-pin D-SUB plug
GT10-C100R4-25P GT1020/1030 to QnA/ACPU communication cable RS422, length 10m, 25-pin D-SUB plug
GT10-C30R2-6P GT1020/1030 to SystemQ CPU communication cable RS232, length 3m, Mini-DIN 6-pin plug
GT10-Connector teminal Connector terminal for GT1020/1030 9-way screw terminal
GT10-50FMB Data transfer memory module for GT1040/45/50/55 HMIs
GT11-50FNB Function card to use additional functionality of GT1100 HMIs
GT11-50BAT Battery for GT10& GT11 HMIs for clock and data backup
GT10-20PSCB Protect film sheets (Clear) ; anti-reflection for GT1020; Set includes 5pcs.
GT10-30PSCB Protect film sheets (Clear) ; anti-reflection for GT1030; Set includes 5pcs.
GT11-50PSGB Protective sheets for GT115x-VTBA (incl. 5pcs)
GT11-50PSCB Protective sheets (anti-reflection) for GT115x (incl. 5pcs)
GT11-50PSGW Protective sheets (with white frame) for GT115x (incl. 5pcs)
GT11-50PSCW Protective sheets (with white frame, anti-reflection) for GT115x (incl. 5pcs)
GT11H-50PSC Protection sheets for GT11H Handy Type GOT1000, set of 5 pieces
GT01-C10R4-8P Cable between MELSEC FX PLCs RS422 (8pin Mini-Din) and GOT1000 HMIs RS422; 1m
GT01-C30R4-8P Cable between MELSEC FX PLCs RS422 (8pin Mini-Din) and GOT1000 HMIs RS422; 3m
GT01-C100R4-8P Cable between MELSEC FX PLCs RS422 (8pin Mini-Din) and GOT1000 HMIs RS422; 10m
GT01-C30R4-25P Cable between MELSEC FX PLCs RS232/QnA CPU Port RS422 (25pin D-SUB) & GOT1000, 3m
GT01-C100R4-25P Cable between MELSEC FX PLCs RS232/QnA CPU Port RS422 (25pin D-SUB) & GOT1000, 10m
GT01-C30R2-6P Cable between Qn CPU-Port RS232 (6pin Mini-Din) and GOT1100/1500, RS232, also prgramming cable for GT10 series; 3m
GT09-C20USB-PROG-2M USB programming cable for GOT1000-Series; 2m
GT09-C30USB-5P Heavy duty USB programming cable for GOT1000-Series with noise suppression; 2m
GT10-RS2TUSB-5S GT1020 USB-Adapter, Mini-B USB to serial Mini-DIN 6-pin, use with GT09-C30USB-5P [3m]
GT15-75QBUSL Interface for GT1500 HMIs and Q-bus of Melsec System Q; 1 channel
GT15-75QBUS2L Interface for GT1500 HMIs and Q-bus of Melsec System Q; 2 channel
GT15-RS2T4-9P Port Converter for GT1500 HMIs from RS232C to RS422; 9pin D-SUB
GT15-RS2-9P RS232 interface for GT1500 HMIs
GT15-J71E71-100 Ethernet interface for GT1500 HMIs (RJ45 Connector)
GT15-J61BT13 CC-LINK interface for GT1500 HMIs (Intelligent Station)
GT15-75J71LP23-Z MELSECNET 10 interface for GT1500 HMIs (fibre optic, SI type only)
GT15-75J71BR13-Z MELSECNET 10 interface for GT1500 HMIs (coaxial)
GT15-PRN Printer interface option for GT15 HMIs to connect to PictBridge compatible printers, USB connection, with 3m USB-cable
GT15V-75V4 Video Input Unit for GT15 video compatible models (GT15xxV), 4x NTSC/PAL inputs
GT15V-75R1 Video Input Unit for GT15 video compatible models (GT15xxV), 1x RGB composite input
GT15V-75V4R1 Video Input Unit for GT15 video compatible models (GT15xxV), 4x NTSC/PAL inputs, 1x RGB composite input
GT15V-75ROUT Video Output Unit for GT15 video compatible models (GT15xxV), 1x RGB composite output
GT15-CFCD Optional CF-card interface on the back of the GT15
GT15-CFEX-C08SET Optional CF-card interface; Set to bet installed in cabinet front incl. Cable; for GT15 HMIs
GT15-SOUT Optional Sound output for GT15
GT15-DIO Optional interface for digital I/Os, 16 (max. 128) Inputs. 16 Outputs
GT15-FNB Function card to use additional functionality of GT1500 HMIs and A/FX monitor
GT15-QFNB Function card to use additional functionality of GT1500 HMIs and System Q/QnA/A/FX monitor
GT15-QFNB16M Function card to use additional functionality of GT1500 HMIs + 16MB project memeory
GT15-QFNB32M Function card to use additional functionality of GT1500 HMIs + 32MB project memeory
GT15-QFNB48M Function card to use additional functionality of GT1500 HMIs + 48MB project memeory
GT15-MESB48M Function card to use additional functionality of GT15 HMIs + 48MB project memeory + MES-functionality
GT15-VHNB Card for using the Multi Colour Support (64k colours) of GT1500 HMIs
GT15-50PSCB Protect film sheets (Clear) for GT155x GOTs, 5,7" models; Set incl. 5pcs.
GT15-60PSCB Protective sheets for GT1565-VTBA (incl. 5pcs)
GT15-70PSCB Protective sheets for GT1575-VTBA/STBA (incl. 5pcs)
GT15-80PSCB Protective sheets for GT1585-STBA (incl. 5pcs)
GT15-90PSCB Protect film sheets (Clear) for GT1595-XTBA; Set incl. 5pcs.
GT15-60ATT-97 Adapter plate for fitting a GT1565-VTBA into an A970GOT cut out
GT15-BAT Battery for GT1500 HMIs for clock and backup
GT15-QC12B Connection cable for Q-BUS between GT1500 and MELSEC System Q; 1m
GT15-QC30B Connection cable for Q-BUS between GT1500 and MELSEC System Q; 3m
GT15-QC100B Connection cable for Q-BUS between GT1500 and MELSEC System Q; 10m
GT11H-C30-37P External connection cable between cabinet and GT11 Handy-Types, length 3m
GT11H-C60-37P External connection cable between cabinet and GT11 Handy-Types, length 6m
GT11H-C100-37P External connection cable between cabinet and GT11 Handy-Types, length 10m
GT11H-C30 External connection cable between FA components, Power supply, operation switches and GT11 Handy-Types, length 3m
GT11H-C60 External connection cable between FA components, Power supply, operation switches and GT11 Handy-Types, length 6m
GT11H-C100 External connection cable between FA components, Power supply, operation switches and GT11 Handy-Types, length 10m
GT11H-C15R4-8P Internal connection cable between cabinet and MELSEC FX, FX2N, FX3U Programming port, length 1.5m, RS422
GT11H-C15R4-25P Internal connection cable between cabinet and MELSEC A/QnA/AnS/QnAS Programming port, length 1.5m, RS422
GT11H-C15R2-6P Internal connection cable between cabinet and MELSEC SystemQ Programming port, length 1.5m, RS232
GT11H-50ESCOV Emergency Stop switch guard cover for GT11H Handy types, GOT1000
GT15-60VLTT Backlight for GT1565-VTBA
GT15-60VLTN Backlight for 8,4" TFT-displays, VN types
GT15-70SLTT Backlight for GT1575-STBA
GT15-70VLTT Backlight for GT1575-VTBA
GT15-70VLTN Backlight for 10,4" TFT-displays, VN types
GT15-80SLTT Backlight for GT1585-STBA
GT15-90XLTT Backlight for GT1595-XTBA
GT1175-VNBA-C 10.4"256 Color TFT AC Input (RS422/232) + 3MB Memory
GT1165-VNBA-C 8.4"256 Color TFT AC Input (RS422/232) + 3MB Memory
GT1155-QSBD 5.7"256 Color SIN DC Input (RS422/232) + 3MB Memory+CF Card
GT1155-QSBD-C 5.7"256 Color SIN DC Input (RS422/232) + 3MB Memory
GT1150-QSBD 5.7" 16 Gray Scales DC Input (RS422/232) + 3MB Memory+CF Card
GT1150-QSBD-C 5.7"16 Blue Scales DC Input(RS422/232) + 3MB Memory
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
GT09-C20USB-5P USB Date Transmission Cable 2M
GT01-C30R4-8P FX CPU Connection Cable ( RS422 ) 3M
GT01-C100R4-8P FX CPU Connection Cable ( RS422 ) 10M
GT01-C200R4-8P FX CPU Connection Cable ( RS422 ) 20M
GT01-C300R4-8P FX CPU Connection Cable ( RS422 ) 30M
GT01-C30R2-9S FX Connection Cable ( RS232C )
GT11-50BAT Battery For GT11
GT11-50FNB Optional Function Board
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
F940WGOT-TWD-C 7"256 Color TFT DC Input ( Chinese )
F940GOT-SED-C 5.7" 8 Color SIN DC Input ( RS422/232C )
F940GOT-LWD-C 5.7" 2 Color B&W SIN DC Input (RS422/232C)
F940GOT-BWD-C 5.7" 2 Color Blue&White SIN DC Input (RS422/232C)
F930GOT-BWD-C 4.4" 2 Color B&W SIN DC Input (RS422/232C)
F930GOT-BBD-K-C 4.4" 2 Color B&W SIN DC Input (RS422/232C) With Keypads
F920GOT-BBD5-K-C 2.6" 2 Color B&W SIN DC Input (RS422/232C) With Keypads
FX-10DU-E Data Access Unit (LCD 16 Characters X 2 Lines )
FX-10DM-E Display Module (LCD 16 Characters X 2 Lines )
FX1N-5DM Display Module For FX1S/1N PLC
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
F2-232CAB-1 Transfer Cable Between Computer And Data Access Unit
FX-232CAB-1 Data Transfer Cable Between Computer And FGOT
FX-50DU-CAB0-10M Connection Cable Between FGOT&FX CPU (10M )
FX-50DU-CAB0 Connection Cable Between FGOT&FX CPU/Positioning Unit (3M )
FX-50DU-CAB0-R1 Connection Cable Between F940& CPU (FX1S/1N/2N )
F9GT-40PSC Protection Sheets For F940GOT
F9GT-30PSC Protection Sheets For F930GOT
F9GT-40FMB Screen Data Transfer Board For F940WGOT/F940GOT
F9GT-40UMB Screen Data Transfer Board For F940GOT
PM-20BL Battery For F940WGOT/F940GOT
FX2NC-32BL Battery For F930GOT(-K)/Handy GOT
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
SW2D5C-GTWK2-CL GT WorkS2 Chinese Version2 (GOT1000&GOT900 )
SW2D5C-GTWK2-E GT WorkS2 English Version2 (GOT1000&GOT900 )
SW2D5C-GTD2-E GOT900 Programming Software
A9GTSOFT-LKEY-P License Key For SOFTGOT To Personal Computer
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
GT1595-XTBA 15" XGA 256 Color TFT AC Input (65,536 Color - Optional )
GT1585-SIBA 12.1" SVGA 256 Color TFT AC Input (65,536 Color - Optional )
GT1585-SIBD 12.1" SVGA 256 Color TFT DC Input (65,536 Color - Optional )
GT1575-VNBA 10.4" VGA 256 Color TFT AC Input
GT1575-VNBD 10.4" VGA 256 Color TFT DC Input
GT1562-VNBA 8.4" VGA 16 Color TFT AC Input
GT1562-VNBD 8.4" VGA 16 Color TFT DC Input
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
GT15-75QBUSL Q-BUS ( 1CH ) Unit Slim Model For QCPU ( Q-MODE )
GT15-75QBUS2L Q-BUS ( 2CH ) Unit Slim Model For QCPU ( Q-MODE )
GT15-QBUS Q-BUS ( 1CH ) Unit Standard Model For QCPU ( Q-MODE )
GT15-QBUS2 Q-BUS ( 2CH ) Unit Standard Model For QCPU ( Q-MODE )
GT15-75ABUSL A-BUS ( 1CH ) Unit Slim Model For QnA/ACPU
GT15-75ABUS2L A-BUS ( 2CH ) Unit Slim Model For QnA/ACPU
GT15-ABUS A-BUS ( 1CH ) Unit Standard Model For QnA/ACPU
GT15-ABUS2 A-BUS ( 2CH ) Unit Standard Model For QnA/ACPU
GT15-J71E71-100 Ethernet ( 100BASE-TX/10BASE-T )
GT15-75J71LP23-Z Optical Loop Unit
GT15-75J71BR13-Z Coaxial BUS Unit
GT15-75J61BT13-Z Intelligent Device Station Unit
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
GT15-FNB Optional Function Board ( A/FA LADDER Monitor )
GT15-QFNB Optional Function Board (Q/QnA/A/FX LADDER Monitor)
GT15-QFNB16M Optional Function Board (Q/QnA/A/FX LADDER Monitor)+16MB
GT05-MEM-ADPC CF Card -> Memory Card ( TypeII ) Conversion Adaptor
GT15-XHNB MULTI-Color Display Board For 65,536 Color Display
GT15-90XLTT Backlight For 15" Type High-Brightness TFT ( XGA )
GT15-80SLTT Backlight For 12.1" Type High-Brightness TFT (SVGA)
GT15-70VLTN Backlight For 10.4" Type TFT ( VGA )
GT15-60VLTN Backlight For 8.4" Type TFT ( VGA )
GT15-BAT Battery For GT15
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
GT09-C20USB-5P USB Data Transmission Cable 2M
GT01-C30R2-6P Q CPU Connection Cable ( RS232C ) 3M
GT15-QC12B Q BUS Connection Cable 1.2M
GT15-QC30B Q BUS Connection Cable 3M
GT15-QC50B Q BUS Connection Cable 5M
GT15-QC100B Q BUS Connection Cable 10M
GT15-QC150BS Q BUS Long Distance Connection Cable 15M
GT15-QC200BS Q BUS Long Distance Connection Cable 20M
GT15-QC250BS Q BUS Long Distance Connection Cable 25M
GT15-QC300BS Q BUS Long Distance Connection Cable 30M
GT15-QC350BS Q BUS Long Distance Connection Cable 35M
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
A985GOT-TBA-V 12.1"256 Color TFT AC Input ( VIDEO/RGB INPUT )
A985GOT-TBD-V 12.1"256 Color TFT DC Input ( VIDEO/RGB INPUT )
A985GOT-TBA 12.1"256 Color TFT AC Input
A985GOT-TBD 12.1"256 Color TFT DC Input
A975GOT-TBA-CH 10.4" 256 Color TFT AC Input ( Support Certified Chinese Font )
A975GOT-TBD-CH 10.4" 256 Color TFT DC Input ( Support Certified Chinese Font )
A970GOT-TBA-CH 10.4" 16 Color TFT AC Input ( Support Certified Chinese Font )
A970GOT-TBD-CH 10.4" 16 Color TFT DC Input ( Support Certified Chinese Font )
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
A950GOT-TBD 5.7" 256 Color TFT DC Input (RS422 )
A950GOT-SBD-B 5.7" 8 Color SIN DC Input (RS422 )
A950GOT-LBD 5.7"2 Color B&W SIN DC Input (RS422 )
A950GOT-TBD-M3 5.7" 256 Color TFT DC Input (RS422 )+ 3M Memory
A950GOT-SBD-M3-B 5.7" 8 Color SIN DC Input (RS422 )+ 3M Memory
A950GOT-LBD-M3 5.7"2 Color B&W SIN DC Input (RS422 )+ 3M Memory
A951GOT-QTBD 5.7" 256 Color TFT DC Input( Q BUS )
A951GOT-QSBD-B 5.7"8 Color SIN DC Input(Q BUS)
A951GOT-QLBD 5.7"2 Color B&W SIN DC Input ( Q BUS )
A951GOT-QTBD-M3 5.7" 256 Color TFT DC Input( Q BUS )+ 3M Memory
A951GOT-QSBD-M3-B 5.7" 8 Color SIN DC Input (Q BUS )+ 3M Memory
A951GOT-QLBD-M3 5.7"2 Color B&W SIN DC Input (Q BUS )+ 3M Memory
A951GOT-SBD-B 5.7" 8 Color SIN DC Input(BUS)
A951GOT-LBD 5.7" 2 Color B&W SIN DC Input(BUS)
A951GOT-SBD-M3-B 5.7" 8 Color SIN DC Input (BUS)+ 3M Memory
A951GOT-LBD-M3 5.7"2 Color B&W SIN DC Input (BUS)+ 3M Memory
A953GOT-SBD-B 5.7"2 Color B&W SIN DC Input (RS232C)
A953GOT-LBD 5.7"2 Color B&W SIN DC Input (RS232C)
A953GOT-SBD-M3-B 5.7" 8 Color SIN DC Input (RS232C)+ 3M Memory
A953GOT-LBD-M3 5.7"2 Color B&W SIN DC Input (RS232C)+ 3M Memory
A956GOT-TBD 5.7" 256 Color TFT DC Input
A956GOT-SBD-B 5.7"2 Color B&W SIN DC Input
A956GOT-LBD 5.7"2 Color B&W SIN DC Input
A956GOT-SBD-M3-B 5.7" 8 Color SIN DC Input + 3M Memory
A956GOT-LBD-M3 5.7"2 Color B&W SIN DC Input + 3M Memory
A956WGOT-TBD 7"256 Color TFT DC Input
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
A9GT-BUSS BUS Connection Board AnS/A/QnA/QnAS CPU
A9GT-BUSSU QnA/A CPU BUS Connection Module, 1 Connector, CE-Compliant
A9GT-BUS2S BUS Connection Board AnS/A/QnA/QnAS CPU (More Than 1 GOT )
A9GT-BUS2SU QnA/A CPU BUS Connection Module, For AGOT, 2 Connectors
A9GT-QBUSS QCPU BUS Connection, For A985/975/970/960GOT, 1 Connector
A9GT-QBUS2S QCPU BUS Connection, For A985/975/970/960GOT, 2 Connectors
A9GT-QBUS2SU QCPU (Q MODE) BUS Connection, For AGOT, 2 Connectors
A9GT-50WQBUSS QCPU (Q MODE) BUS Connection, For A965WGOT, 1 Connector
A9GT-RS4 RS-422 Connection Board
A9GT-RS2 RS-232 Connection Board
A9GT-RS2T RS-232C Connection , With Bult-in Clock Function
A9GT-80R1 Interface For Analog RGB Input
A9GT-80V4 Interface For NTSC/PAL Input
A7GT-J71AP23 Connection To Melsecnet II Fiber Optic Network
A7GT-J71AR23 Connection To Melsecnet II Coaxial Network
A7GT-J71AT23B Connection To Melsecnet/B Twisted Pair Network
A8GT-J61BT13 Connection To CC-LINK (Intelligent Device )
A8GT-J61BT15 Connection To CC-LINK (Remote Device )
A9GT-QJ71LP23 CONNECTION To Melsecnet/10 Fiber Optic Network For QnA
A9GT-QJ71BR13 CONNECTION To Melsecnet/10 Coaxial Network For QnA
A9GT-QJ71E71-T Ethernet Connection (10 Base-T )
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
A9GT-FNB Option For Extended O.S. (A/FX Ladder Monitor )
A9GT-FNB1M Option For Extended O.S.+1M Memory (A/FX Ladder Monitor )
A9GT-FNB2M Option For Extended O.S.+2M Memory (A/FX Ladder Monitor )
A9GT-FNB4M Option For Extended O.S.+4M Memory (A/FX Ladder Monitor )
A9GT-FNB8M Option For Extended O.S.+8M Memory (A/FX Ladder Monitor )
A9GT-QFNB Option For Extended O.S. (A/FX Series PLC )
A9GT-QFNB4M Option For Extended O.S.+4M Memory (QnA/A/FX Ladder Monitor )
A9GT-QFNB8M Option For Extended O.S.+8M Memory (QnA/A/FX Ladder Monitor )
A9GTMEM-20MF Memory Capacity 32M byte Flash PC Card
A9GTMEM-40MF Memory Capacity 64M byte Flash PC Card
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
A9GT-80PSC Transparency Protect Sheet ( 5 Sheets ) For A985GOT
A9GT-80PSCL Transparency Protect Sheet ( 5 Sheets ) For A985GOT
A9GT-70PSC Transparency Protect Sheet ( 5 Sheets ) For A97XGOT
A9GT-70PSCL Transparency Protect Sheet ( 5 Sheets ) For A97XGOT
A9GT-60PSC Transparency Protect Sheet ( 5 Sheets ) For A960GOT
A9GT-60PSCL Transparency Protect Sheet ( 5 Sheets ) For A960GOT
A9GT-50PSC Transparency Protect Sheet ( 5 Sheets ) For A95XGOT (-M3)
A9GT-70STAND A97XGOT, A960GOT Desktop Stand
A9GT-70LTTCH Spare Back Light For A97xGOT-CH LCD,TFT,2QTY
A9GT-70LTS Spare Back Light For A97xGOT LCD,SIN ,2QTY
A9GT-70KBF External I/O Interface Unit For A985/975/970/960GOT(-B )
A8GT-50KBF External I/O Interface Unit For A95XGOT(-M3 )/A956WGOT
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AC30R4-25P 3M RS422 Cable For CPU Connection (AnS/A/QnA/QnAS/FX2 )
AC100R4-25P 10M RS422 Cable For CPU Connection (AnS/A/QnA/QnAS/FX2 )
AC300R4-25P 30M RS422 Cable For CPU Connection (AnS/A/QnA/QnAS/FX2 )
FX9GT-CAB0-150 1.5M Connection Cable Between GOT And CPU (FX1S/1N/2N )
FX9GT-CAB0 3M Connection Cable Between GOT And CPU (FX1S/1N/2N )
FX9GT-CAB0-10M 10M Connection Cable Between GOT And CPU (FX1S/1N/2N )
A8GT-C12NB 1.2M BUS Connection (A/Q CPU )
A8GT-C30NB 3M BUS Connection (A/Q CPU )
A8GT-C50NB 5M BUS Connection (A/Q CPU )
A8GT-C100EXSS-1 10M BUS Connection (AnS/QnAS CPU )
A8GT-C200EXSS-1 20M BUS Connection (AnS/QnAS CPU )
A8GT-C300EXSS-1 30M BUS Connection (AnS/QnAS CPU )
A8GT-C100BS 10M BUS Cable For GOT/GOT BUS Connection
A8GT-C200BS 20M BUS Cable For GOT/GOT BUS Connection
A8GT-C300BS 30M BUS Cable For GOT/GOT BUS Connection
A9GT-QC150BS 15M Connection Cable For A9GT-QCNB/GOT And GOT
A9GT-QC200BS 20M Connection Cable For A9GT-QCNB/GOT And GOT
A9GT-QC250BS 25M Connection Cable For A9GT-QCNB/GOT And GOT
A9GT-QC300BS 30M Connection Cable For A9GT-QCNB/GOT And GOT
A9GT-QC350BS 35M Connection Cable For A9GT-QCNB/GOT And GOT
A1SC07B 0.7M BUS Connection (AnS/QnAS CPU )
A1SC12B 1.2M BUS Connection (AnS/QnAS CPU )
A1SC30B 3M BUS Connection (AnS/QnAS CPU )
A1SC50B 5M BUS Connection (AnS/QnAS CPU )
AC06B 0.6M BUS Connection (A/QnA CPU&A7GT-CNB )
AC12B 1.2M BUS Connection (A/QnA CPU&A7GT-CNB )
AC30B 3M BUS Connection (A/QnA CPU&A7GT-CNB )
AC50B 5M BUS Connection (A/QnA CPU&A7GT-CNB )
AC12B-R 1.2M Right-Angeld BUS Connection (A/QnA CPU&A7GT-CNB )
AC30B-R 3M Right-Angeld BUS Connection (A/QnA CPU&A7GT-CNB )
AC50B-R 5M Right-Angeld BUS Connection (A/QnA CPU&A7GT-CNB )
A7GT-CNB Long Distance BUS/Connector Conversion BOX(A/QnA CPU )
AC300PIO-20P 30M Printer Connection
AC30PIO-20P 3M Printer Connection
AC3R2-9P 3M Data Transfer Cable (D-SUB 9 PIN/25PIN )
AC3R2-9SS 3M Data Transfer Cable (D-SUB 9 PIN/9PIN )
A9GT-QCNB Long Distance BUS Extension Connection (QCPU )
ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC

CC LINK

CATALOGUE NO. DESCRIPTION
QJ61BT11N CC-Link Master/Local module
A1SJ61BT11 AnS CPU CC-Link master/local module
A1SJ61QBT11 QnAS CPU CC-Link master/local module
FX2N-16CCL-M CC-Link master
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65SBTB1-8D Small profile 8 DC input module
AJ65SBTB1-16D Small profile 16 DC input module
AJ65SBTB3-16D Small profile 16 DC input module
AJ65SBTB1-32D Small profile 32 DC input module
AJ65SBTB1-32D1 Small profile 32 DC input module, high speed
AJ65SBTC1-32D Small profile 32 DC input module - connector type
AJ65BTB1-16D One wire type, DC input, 16 point module
AJ65BTB2-16D Two wire type, DC input, 16 point module
AJ65BTC1-32D One wire type, DC input, 32 point module
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65SBTB2N-8R Small profile, relay output, 8 point module
AJ65SBTB2N-16R Small profile, relay output, 16 point module
AJ65BTB2-16R Two wire type, relay output, 16 point module
AJ65SBTB1-8T Small profile 8 transistor output sink type
AJ65SBTB1-8TE Small profile 8 point transistor output, source type
AJ65SBTB1-16TE Small profile 16 point transistor output, source type
AJ65SBTB1-32T Small profile 32 transistor output sink type
AJ65BTB1-16T One wire type, transistor output, 16 point module, sink type
AJ65BTC1-32T One wire type, transistor output, 32 point module, sink type
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65BTB1-16DT One wire type, 8 input, 8 transistor output, sink type
AJ65BTB2-16DR One wire type, 8 input sink, 8 relay output
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65SBT-64AD 4 channel input, -4000 to 4000, 0 to 4000, -10V to 10V, 0/1V to 5V, 0mA/4mA to +20mA
AJ65BT-64RD3 4 channel Pt100 input - 3 wire connection
AJ65BT-64RD4 4 channel Pt100 input - 4 wire connection
AJ65BT-68TD 8 channel thermocouple input
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65BT-64DAV 4 channel voltage output, -2000 to 2000, -10V to 10V
AJ65BT-64DAI 4 channel current output, 0 to 4000, 4mA to 20mA
AJ65SBT-62DA Small profile 4 channel current or voltage output
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65BT-D62 2 channel, high speed counter
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65BT-D75P2-S3 2 channel, positioning module, pulse train output
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65SBT-RPT Repeater allowing 'T' branching and network extension
AJ65BT-RPI-10A Optical infrared transmission module
AJ65BT-RPI-10B Optical infrared transmission module
CATALOGUE NO. DESCRIPTION
AJ65BT-G4-S3 Remote programming interface for PLC stations
AJ65BT-R2 RS232 interface module
FX3U-64CCL CC-Link Interface (slave) V2 compliant
FX2N-32CCL CC-Link Interface (slave)
FR-E5NC CC-Link interface for E500 inverters, not KN type
FR-A5NC CC-Link interface for A500 and F500 inverters
FR-A7NC CC-Link interface for A & F700 inverters


ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC
ขาย CC-link และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม PLC